Privasi

Pengiklan ( Pengiklan atau kami atau kami ) komited untuk mematuhi undang-undang perlindungan data. Dasar privasi ini ( Dasar Privasi ) menetapkan bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi yang berkaitan dengan pelanggan dan bakal pelanggan kami ( anda ) yang kami kumpulkan melalui penggunaan laman web kami dan saluran pemasaran lain. [Ini tidak meliputi cara kami menggunakan maklumat peribadi anda dalam penyampaian perkhidmatan kami kepada anda.]

Di mana Laman ini mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang lain, jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web pihak ketiga, sila ambil perhatian bahawa mereka mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar atau pemprosesan anda maklumat peribadi. Sila semak dasar ini sebelum memberikan maklumat peribadi kepada tapak web pihak ketiga tersebut.

Dasar Privasi ini bertujuan untuk menerangkan amalan privasi kami dan merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Maklumat peribadi tentang anda yang kami dapat memegang atau mengumpul
2. Bagaimana kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda
3. Siapa kita boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada
4. Bagaimana kami melindungi maklumat peribadi anda
5. Menghubungi kami & hak anda untuk mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda

 1. Maklumat yang kami dapat kumpulkan tentang anda

  1. Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi berikut tentang anda:

   1. Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang atau muat naik di Laman.

   2. Sekiranya anda menghubungi kami atau jika kami menghubungi anda, kami boleh menyimpan rekod surat itu atau
    butir perbualan yang kami ada dengan anda. Panggilan boleh dirakam.

   3. Kami juga mungkin meminta anda melengkapkan kaji selidik yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda
    tidak perlu memberi respons kepada mereka.

   4. Kami menggunakan perkhidmatan pengiklanan yang diberikan kepada kami oleh ReachLocal UK Limited melalui ReachLocal, sebagai pemproses data kami, mengumpul dan menggunakan maklumat tertentu yang dibentangkan di pautan berikut tentang interaksi kami dengan anda dan menjadikan maklumat tersebut tersedia kepada kami untuk digunakan sesuai dengan Privasi ini Dasar.

   5. Butiran lawatan anda ke Laman dan maklumat yang dikumpulkan melalui kuki dan penjejakan lain
    teknologi termasuk, tetapi tidak terhad kepada, alamat IP dan nama domain anda, versi pelayar dan sistem pengendalian, data trafik, data lokasi, log web dan data komunikasi lain serta sumber yang anda akses sesuai dengan Dasar Cookie kami. Walaupun maklumat ini secara umum tidak mengenal pasti, di mana ia dapat digunakan untuk mengenal pasti anda kami melayannya tertakluk kepada perlindungan yang sama yang kami gunakan untuk maklumat peribadi.

   6. Dari pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam perenggan III di bawah.

  2. Kami tidak sengaja mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan individu yang berumur kurang daripada 16 tahun.

 2. Penggunaan yang dibuat dari maklumat peribadi anda

  1. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara berikut:

   1. untuk memutuskan sama ada untuk membuat sebarang urus niaga yang dicadangkan dengan anda termasuk dalam keadaan tertentu, mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga anti penipuan atau agensi penguatkuasa undang-undang untuk tujuan mengesan dan mencegah penipuan dan jenayah (seperti yang dinyatakan dalam perenggan III di bawah);

   2. untuk memulihkan apa-apa bayaran yang perlu dibayar oleh kami dan di mana perlu untuk menguatkuasakan pemulihan tersebut melalui penglibatan agensi kutipan hutang atau mengambil tindakan undang-undang lain (termasuk permulaan dan pelaksanaan prosiding undang-undang dan mahkamah);

   3. untuk menganalisisnya untuk memahami perkhidmatan yang kami sediakan dan untuk meningkatkan perniagaan kami;

   4. untuk memantau panggilan dan urus niaga untuk memastikan kualiti perkhidmatan, pematuhan prosedur dan untuk memerangi penipuan;

   5. untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada perkhidmatan dan produk kami; dan / atau

   6. untuk memastikan kandungan dari laman web kami dipaparkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk peranti anda.

  2. Kami juga boleh menggunakan maklumat anda untuk memasarkan produk dan perkhidmatan pihak kami sendiri dan terpilih kepada anda melalui pos, e-mel, SMS, telefon dan faks dan, jika diperlukan oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda pada masa kami mengumpul data anda untuk menjalankan mana-mana jenis pemasaran.

  3. Kami akan memberikan pilihan untuk berhenti melanggan atau memilih komunikasi selanjutnya mengenai sebarang komunikasi pemasaran elektronik yang dihantar kepada anda atau anda boleh menarik diri dengan menghubungi kami, seperti yang dinyatakan dalam perenggan V.IV di bawah.

 3. Pendedahan kepada pihak ketiga

  1. Kami juga boleh membenarkan pihak ketiga dan ejen terpilih untuk menggunakan maklumat peribadi anda, hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 2 di atas yang akan tertakluk kepada kewajipan untuk memproses maklumat tersebut dengan mematuhi perlindungan yang sama yang kami gunakan. Contoh spesifik dinyatakan dalam perenggan III.II hingga III.VI di bawah. Semua pendedahan tersebut hanya akan dibuat mengikut undang-undang yang terpakai.

  2. Sekiranya maklumat palsu atau tidak tepat disediakan dan / atau penipuan dikenalpasti atau disyaki, maklumat boleh dihantar kepada agensi pencegahan penipuan dan agensi penguatkuasaan undang-undang dan mungkin direkodkan oleh kami atau oleh mereka.

  3. Kami dan organisasi lain juga boleh mengakses dan menggunakan maklumat ini untuk mencegah penipuan dan jenayah lain, contohnya apabila:

   1. menyemak aplikasi untuk produk (seperti yang digariskan dalam perenggan 2 di atas);

   2. mengambil langkah-langkah untuk memulihkan pembayaran yang perlu dibayar (seperti yang digariskan dalam perenggan 2 di atas); dan

   3. menyemak butiran pemohon kerja dan pekerja.

  4. Kami boleh memberikan nama dan alamat mana-mana agensi yang kami gunakan untuk menentang penipuan jika anda ingin salinan maklumat anda yang dipegang oleh mereka. Sila hubungi kami di alamat di bawah. Agensi mungkin mengenakan bayaran.

  5. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, perkhidmatan mahkamah dan / atau pengawal selia atau agensi penguatkuasa undang-undang berkaitan dengan pertanyaan, prosiding atau penyiasatan oleh pihak-pihak tersebut di mana-mana di dunia atau untuk membolehkan Pengiklan mematuhi keperluan pengawalseliaannya atau dialog dengan pengawal selia yang sesuai.

  6. Sekiranya Pengiklan (atau sebahagian daripadanya) adalah (i) tertakluk kepada perundingan untuk penjualan perniagaannya atau (ii) dijual kepada pihak ketiga atau mengalami penyusunan semula, anda bersetuju bahawa mana-mana maklumat peribadi anda yang dipegangnya boleh didedahkan kepada pihak tersebut (atau penasihatnya) sebagai sebahagian daripada apa-apa proses ketekunan wajar atau dipindahkan kepada entiti yang diorganisasikan semula atau pihak ketiga dan digunakan untuk tujuan yang sama atau untuk tujuan menganalisis apa-apa penjualan atau cadangan yang dicadangkan organisasi.

 4. Penghantaran, penyimpanan dan keselamatan maklumat peribadi anda

  1. Tiada penghantaran data melalui Internet atau laman web boleh dijamin selamat daripada pencerobohan. Walau bagaimanapun, kami mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur yang munasabah secara komersil untuk melindungi maklumat peribadi anda menurut keperluan perundangan perlindungan data yang terpakai.

  2. Maklumat peribadi anda boleh diakses oleh kakitangan atau pembekal di, dipindahkan ke, dan / atau disimpan di, destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) di mana undang-undang perlindungan data mungkin lebih rendah daripada EEA. Terlepas dari lokasi atau sama ada orang itu pekerja atau kontraktor kami akan mengenakan perlindungan perlindungan data yang sama yang kami gunakan dalam EEA.

  3. Kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda selagi perlu bagi tujuan pemprosesan yang mana mereka dikumpulkan. Butiran dan koresponden tertentu boleh dikekalkan sehingga had masa untuk sebarang cabaran undang-undang terhadap pembekalan perkhidmatan telah tamat tempoh atau untuk mematuhi keperluan pengawalseliaan mengenai pengekalan data tersebut. Data juga boleh dikekalkan untuk atau dimasukkan ke dalam analisis yang dijalankan oleh kami berkenaan dengan perniagaan kami.

 5. Hak anda & hubungi kami

  1. Undang-undang perlindungan data yang berkenaan boleh memberi anda hak untuk mengakses maklumat peribadi tertentu yang diadakan mengenai anda. Kami akan mematuhi tanggungjawab kami untuk memberi anda akses kepada maklumat peribadi anda dan untuk memperbaiki sebarang ketidaktepatan yang kami dimaklumkan berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Jika dibenarkan berbuat demikian, mematuhi permintaan anda mungkin tertakluk kepada bayaran untuk pergi beberapa cara untuk memenuhi kos berkaitan kami.

  2. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda adalah tepat. Untuk membantu kami dengan ini, anda harus memaklumkan kepada kami sebarang perubahan kepada maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami dengan mengemaskini butiran anda dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di perenggan V.4 di bawah.

 6. Hubungi kami

  1. Kami adalah pengawal data berkenaan dengan maklumat peribadi anda yang diproses oleh kami di bawah Dasar Privasi ini.

  2. Kami boleh dihubungi berhubung dengan hak anda atau sebarang soalan yang anda ada berkenaan dengan Dasar Privasi ini atau pemprosesan kami maklumat peribadi anda di bawah alamat